Výročná členská schôdza bude v septembri 2022

Výbor OFK Dunajská Lužná oznamuje všetkým členom občianskeho združenia OFK Dunajská Lužná, že výročná členská schôdza (VČS) bude v roku 2022 v septembri 2022.

Júnový dátum VČS bol Výborom OFK plánovaný aj teraz, ale rozsiahla a dôkladná príprava Osláv 100 rokov futbalu v Dunajskej Lužnej nedovolila podobne dôkladne pripraviť VČS v tomto júnovom termíne.

Po rozumnom rozhodnutí Výboru OFK Dunajská Lužná je tak naplánovaný septembrový termín, ktorý sa v príhodnom čase upresní.