Šťastný Nový rok 2022

OFK Dunajská Lužná

Vám želá veselého Silvestra a šťastný Nový rok 2022

Ďakujeme za spoluprácu, podporu, priazeň, nezabudnuteľné zážitky a nových priateľov