Prvý turnus Lužnáčika 2022 úspešný

Od pondelka 11. 07. 2022 do piatku 15. 07. 2022 prichádzali na štadión OFK Dunajská Lužná po ôsmej hodine ráno účastníci prvého turnusu tohtoročného futbalového denného tábora LUŽNÁČIK 2022.

V programe každého dňa, ktorý trval až do 16. 00 hod., boli predovšetkým tréningové futbalové jednotky priamo na trávnatom ihrisku alebo malej umelej tráve, v jeden deň si „odskočili“ aj na multifunkčné ihrisko v Novej Lipnici (na basketbal). V posledný deň to bola aj prechádzka po hrádzi. Tradične sa v polovici programu, t. j. v stredu navštívilo aj termálne kúpalisko v Dunajskej Strede.

30 účastníkov prvého turnusu malo v reštaurácii na štadióne Klubovňa OFK zabezpečený aj stravovací a pitný režim, na terase reštaurácie aj možnosť stolového futbalu a biliardu.

Každý z nich počas týždňa obdržal aj niekoľko darčekov (napr. klubový šál), na pamiatku dostali aj diplom o absolvovaní Lužnáčika 2022.

Prvý turnus Lužnáčika 2022 bol úspešný!

(Pozn.: Druhý turnus sa neobsadil, Lužnáčik 2022 bude pokračovať 3. turnusom od 25. 07. 2022.)