Prezident OFK ocenený Zlatým odznakom SFZ

V piatok 25. 02. 2022 sa v Senci konala Volebná konferencia SFZ.

Za účasti hostí z FIFA, UEFA a delegátov všetkých regionálnych zväzov (BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ) prebehli voľby do štruktúr Slovenského futbalového zväzu na funkčné obdobie 2022 – 2026.

Za prezidenta SFZ bol na ďalšie 4 roky jednohlasne zvolený p. Ján Kováčik. Prezident OFK Dunajská Lužná – Juraj Jánošík, ktorý je aj predsedom BFZ, bol delegátmi konferencie potvrdený za člena Výkonného výboru SFZ.

Zároveň bol Juraj Jánošík pri príležitosti životného jubilea ocenený Zlatým odznakom SFZ za dlhoročnú funkcionársku činnosť a obetavú prácu pre rozvoj futbalu na Slovensku.