Poďakovanie sponzorovi za zakúpenie vecí pre družstvo U10

Výbor OFK Dunajská Lužná sa teší záujmu o našu futbalovú mládež OFK Dunajská Lužná. Je nepísaným pravidlom, že ak chce niekto, kto môže a rozhodne sa podporiť činnosť tých najmladších v našom klube finančne, tieto jeho prostriedky sú využité v zmysle jeho rozhodnutia, resp. podpory tej kategórie, ku ktorej má nejaký vzťah alebo sa pre ňu sám rozhodne.

Preto chceme osobitne poďakovať za sponzorský dar jednému z rodičov z kategórie U10 (hrá mu v nej syn) – p. Miroslavovi Chromejovi. Z jeho finančného sponzorského daru bolo zakúpené športové oblečenie pre kategóriu U10 (kompletné dresy) a taktiež športové tréningové pomôcky (kužele a iné).

Je to zároveň výzva aj pre ostatných rodičov, či iných priaznivcov klubu – v prípade, že sa rozhodnú podporiť mládež, cieľ tejto finančnej podpory bude s nimi konzultovaný a bude namierená do kategórie, pre ktorú sa rozhodnú, prípadne majú k nej osobitný vzťah (hrá v nej syn/dcéra).

Všetkým rozhodným a rozhodnutým už vopred ďakujeme za podporu futbalovej mládeže OFK Dunajská Lužná! 🙂