Ples OFK 2022 zrušený

Výbor OFK v rámci plánu podujatí, ktoré chce v roku 2022 zorganizovať, mal naplánovaný aj návrat ku kultúrno – športovej akcii – Ples OFK 2022.     

Priestor (MKS Dunajská Lužná) a hudba (GIN TONIC) boli objednané na sobotu 05. februára 2022.     

Výbor OFK na svojom zasadnutí dňa 13. 01. 2022 na základe aktuálnych informácií a prognóz, ako aj vydaných opatrení štátu, rozhodol tak, že zrušil organizovanie tohto doteraz vždy úspešného podujatia.       

Ples OFK 2022 sa teda neuskutoční!       

Výbor OFK Dunajská Lužná verí, že tak musel urobiť naposledy a všetci sa stretneme o rok na Plese OFK 2023. 🙂