Ocenenie FUTBALISTKY ROKA 2020 a dvoch jubilantov

Žezlo titulu “FUTBALISTKA SLOVENSKA” má už niekoľko rokov spojitosť s Dunjaksou Lužnou. V predchádzajúcich deviatich rokoch sa týmto titulom “pýšila” rodáčka z Dunajskej Lužnej, bývalá hráčka Bayernu Mníchov, dnes hráčka francúzskeho Montepelier – Dominika Škorvánková.

V nedeľu 20. 06. 2021 bolo priam symbolické, že odovzdávanie tejto ceny malo opäť spojitosť s Dunajskou Lužnou. Pred divákov zápasu A mužstva sa postavila nová držiteľka tohto titulu – FUTBALISTKA SLOVENSKA na rok 2020 – brankárka AC Miláno – Mária Korenčiová. V prítomnosti svojej mamy p. Moniky Korenčiovej prijala toto ocenenie z rúk člena VV SFZ, zodpovedného za ženský futbal – Juraja Jánošíka (v marci 2020 pri slávnostnej ceremónii SFZ bola totiž v karanténe v Taliansku).

OFK zároveň ocenil aj dvoch jubilantov, ktorí v predchádzajúcom štvrťroku (cez lockdown) dovŕšili 50 rokov života – bývalého predsedu Kontrolnej a revíznej komisie OFK p. Petra Gajdoša a bývalého hlásateľa OFK p. Heinricha Plateka.