Nábor detí do OFK Dunajská Lužná

Vo sviatočný deň 15. septembra 2022 bol naplánovaný nábor detí do OFK Dunajská Lužná. Nielen v ZŠ Dunajská Lužná, ale aj v predškolských zariadeniach v Dunajskej Lužnej tradičný plagát pozýval deti s rodičmi na ich prvý náborový tréning. Pri propagácii pomohol aj obecný rozhlas a obecné aplikácie.

Aj keď počasie na začiatku úplne náboru neprialo, lebo pršalo, na úvod nikto nezmokol, lebo sa odohral na terase klubovej reštaurácie Klubovňa OFK.

Prítomným rodičom a ich deťom sa postupne prihovorili generalný manažér Pavol Adamčiak, športový riaditeľ Marián Janšák a nakoniec úvod stihol aj prezident OFK Juraj Jánošík.

Potom sa už deti presunuli na to najdôležitejšie miesto – na futbalový trávnik hlavného ihriska Štadióna Jozefa Straku v Dunajskej Lužnej.

Zapísaný 27 detí rôzneho veku prítomní tréneri – Martin Murcko a Patrik Bartoš spolu so športovým riaditeľom rozdelili na skupiny podľa veku a v týchto skupinkách na dve družstvá s rovnakým počtom hráčov, aby si po prvý krát medzi sebou zahrali. Samozrejme bolo to predovšetkým o tom, že všetci bežali na kopu za loptou, ale padli nakoniec aj nejaké góly.

Svoje ratolesti sledovali so záujmom rodičia na tribúne štadióne. Tam nahlásili aj svoje údaje a údaje o dieťati športovému riaditeľovi, ktorý túto agendu spracuje a v budúcich dňoch elektronicky pozve zapísané deti na ďalšie a pravidelné tréningy.

Želáme im, aby mali takú chuť do tréningov, ako to bolo vidieť na tomto ich prvom náborovom tréningu. Aby sa s radosťou učili abecedu futbalu práve v OFK Dunajská Lužná! 🙂