LUŽŇÁČIK na návšteve v DS

Letný tábor LUŽŇÁČIK absolvoval v stredu 14.7.2021 výlet na kúpalisko v Dunajskej Strede a prehliadku futbalovej akadémie v Dunajskej Strede.