Lužnáčik 2023 – 1. deň

Do života OFK Dunajská Lužná patrí už tradične aj jedna dôležitá klubová aktivita – letný futbalový tábor. Na Lužnáčik 2023 prihlásili rodičia 33 detí, pričom 10 z nich je dievčat. Súto zvyčajne naši futbalisti a futbalistky rôznych vekových kategórií, v tohtoročnom tábore od roku narodenia 2009 až do roku 2016.

Okrem stravovania (desiata, obed, olovrant) je pre účastníkov a účastníčky Lužnáčika zabezpečený bohatý program. Základom sú dve tréningové futbalové jednotky, pri ktorých opäť, tak ako počas sezóny, pilujú svoje futbalové schopnosti.

V prvý horúci až tropický deň tábora čakali na Lužnáčikov 2023 dve zaujímavé aktivity: v tej prvej si vylósovali nejakého známeho futbalistu a mali ho nakresliť v životnej veľkosti. A tá druhá súvisela s horúcim slnkom: prenášanie vody , podávajúc či prelievajúc ponad seba prišlo veľmi vhod, keď kvapky vyliate na seba boli veľmi vhodným osviežením.