Lužnáčik 2022

V pondelok 11. 07. 2022 svojím prvým turnusom začal na štadióne OFK Dunajská Lužná tohtoročný futbalový denný tábor LUŽNÁČIK 2022.

V jeho programe počas jedného dňa je niekoľko tréningových futbalových jednotiek, v reštaurácii Klubovňa OFK je pre účastníkov kempu k dispozícii stravovanie (najmä obed) a pitný režim.

V druhý deň denného tábora navštívili futbalisti aj obecné multifunkčné ihrisko v Novej Lipnici, aby sa venovali aj iným športom ako je futbal (napr. basketbalu).

V polovici letného futbalového tábora, v stredu 13. 07. 2022 dopoludnia, je v pláne aj zájazd do Thermalparku v Dunajskej Strede.