Lužnáčik – 2. deň

Aj druhý deň futbalového tábora Lužnáčik 2023 bol zaujímavý pre všetkých 33 účastníkov. Obsahovali opäť tradičné dve tréningové jednotky s rôznymi futbalovými úlohami a cvičeniami.

Vrcholom dňa bola „Súťaž v kopaní jedenástok“, tzn. spoznali sme najlepších exekútorov pokutových kopov v Dunajskej Lužnej v roku 2023 v prázdninovom tábore Lužnáčik 2023:

Najmladšia kategória – ALEX

Stredná kategória – ADAM

Najstaršia kategória – TIMEA