KONTAKTY

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Športová 749/1, 900 42 Dunajská Lužná
ofkdulu@gmail.com

IČO: 3079 8515
DIČ: 2022162340
IČ DPH: SK2022162340
Bankové spojenie: SK20 0200 0000 0021 1676 6955

VADOVIČ Martin

tréner A mužstva
+421 903 192 343
mvadovic82@gmail.com

KISS František

tréner U19
+421 903 611 972
kissfranti@gmail.com

DRUSKA Milan

tréner U19
+421 910 979 016
milkodruska@gmail.com

VEĽKÝ Jaroslav

tréner U17
+421 911 999 457
velky.jaroslav@gmail.com

MIKULA Peter

tréner U15
+421 903 388 108
mikula.micu@gmail.com

TRNKA Dušan

tréner U13
+421 903 668 102
trnka.dusan@gmail.com3

NESPEŠNÝ Tomáš

tréner U11
+421 902 074 238
tomasnespesny@gmail.com

CSEREPKAI Samuel

tréner U10
+421 940 246 649
trenersamo@gmail.com

ČAPKOVIČ Ján

tréner U09
+421 905 606 137
jan.capkovic@gmail.com

JÁNOŠÍK Matej

prezident OFK
+421 905 872 674
janosikmatej21@gmail.com

JÁNOŠÍK Juraj

viceprezident OFK
+421 905 948 813
janosikjuraj@centrum.sk

HRAJNOHA Milan

generálny manažér OFK
+421 904 755 244
hrajnoha.milan@gmail.com

BARÁTH Matúš

člen výboru OFK
+421 904 837 695
matus.barath@gmail.com

KAISEROVÁ Petra

člen výboru OFK
+421 910 950 284
petrakaiserova4@gmail.com

JANŠÁK Marián

športový riaditeľ OFK
tréner U7/U8
+421 907 693 308
marian.jansak@gmail.com

FEHÉR Ladislav

predseda revíznej komisie OFK
ladislavfeher065@gmail.com

ADAMČIAK Pavol

hlásateľ, poradca Výboru OFK
+421 948 718 085
pavol.adamciak@gmail.com