KONTAKTY

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Športová 749/1, 900 42 Dunajská Lužná
ofkdulu@gmail.com

IČO: 3079 8515
DIČ: 2022162340
IČ DPH: SK2022162340
Bankové spojenie: SK20 0200 0000 0021 1676 6955

JÁNOŠÍK Juraj

prezident OFK
+421 905 948 813
janosikjuraj@centrum.sk

KRIŠTOF Karol st.

viceprezident OFK
+421 905 563 235
karolkristof55@gmail.com

ADAMČIAK Pavol

generálny manažér OFK
+421 905 342 914
pavol.adamciak@gmail.com

JÁNOŠÍK Matej

člen Výboru OFK
+421 905 872 674
janosikmatej21@gmail.com

KAISEROVÁ Petra

člen výboru OFK
+421 910 950 284
petrakaiserova4@gmail.com

JANŠÁK Marián

športový riaditeľ OFK
+421 907 693 308
marian.jansak@gmail.com

FEHÉR Ladislav

predseda revíznej komisie OFK
ladislavfeher065@gmail.com

MORAFCICOVÁ Henrieta

marketing OFK
+421 948 718 085
henrieta.morafcicova@gmail.com