História OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ

BULLETIN K 80. VÝROČIU ZALOŽENIA ŠPORTOVÉHO KLUBU V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

BULLETIN K 90. VÝROČIU ZALOŽENIA ŠPORTOVÉHO KLUBU V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

 

Názov: OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Rok založenia: 1921
Klubové farby: modrá, žltá

 

OBDOBIE 1921-1938
    Bolo to ťažké obdobie udalostí, následky I. svetovej vojny zanechali bolesť, biedu a všadeprítomnú chudobu. Život v malebných obciach s názvami Schildern, Mischdosf a Torcs sa nezastavil. Mladí nadšenci športu a futbalu zorganizovali zápasy v priateľskom duchu s Mischdosfom, Torcsom, Bruckom, Cselem a neskôr (r. 1937-1938) sa zapojili do súťaže s mužstvami Podunajska. Takto sa zrodil FC Schildern. Pýchou tohto obdobia bolo najlepšie upravené ihrisko v „Jame“ a dobrý funkcionár, čo znamenalo vedúce postavenie medzi vtedajšími futbalovými klubmi. Od založenia FC Schildern bol jeho prvým predsedom vojenský kňaz Mikuláš Berkeši.

OBDOBIE 1939-1945
    Obdobie 2. sv.svetovej  vojny (najmä r. 1941-1945) poznamenalo všetkých. FC Schildern posilňoval rady novými mladými tvárami z blízkeho okolia. Boli účastníkmi Podunajskej súťaže. Súťaž bola podmienená prísnymi kritériami, nevyhnutnosťou boli finančné prostriedky na prepravu hráčov na zápasy v Hamuliakove, Šamoríne, Veľkej Pake, Báči, Vojke pri Dunaji.

OBDOBIE 1946-1973
    Rok po skončení 2. sv. vojny vznikol nový futbalový klub Jánošík Schildern, ktorého predsedom sa stal Jozef Straka st. Pod jeho vedením sme boli veľmi úspešní. V rozhodujúcom kvalifikačnom stretnutí zvíťazili futbalisti nad ŠK nepočujúci 7:1 a zabezpečili si postup do Divízie. Hrali v súťaži s družstvami: Rapid Komárno, Matúškovo, Slovan Komárno, Fél Tomášov, Apolo Bratislava, Veľký Meder a iné a skončili na 2. mieste so skóre 24:16 (prehrali len zápas s Rapidom Komárno 1:3 a druhý kontumačne kvôli zaplavenému ihrisku).  S ihriskom boli problémy aj v roku 1947, preto sme odstúpili zo súťaže. Počas 50-tych rokov sme neustále riešili problémy s vodou na ihrisku v „Jame“, klub zmenil názov na Jánošíková-Košariská. 60-te roky patrili medzi najúspešnejšie. V tomto období sa začalo  s úpravami ihriska v „Jame“ (zväčšenie rozmerov z 90×45 m na 100×50 m). Počas úprav sa hralo na náhradnom ihrisku v časti Nová Lipnica. Nielen futbal ale aj iné športové aktivity (ľahká atletika, cyklistika, šach, volejbal, hádzaná) sa rýchlo rozvíjali a o šport bol v Jánošíkovej, Nových Košariskách a Novej Lipnici veľký záujem. Od r. 1961 vstúpilo do športu a futbalu JRD Úsvit Dunajská Lužná, preto od r. 1961 až do 31.12. 2002  niesol klub názov: TJ Úsvit Družstevník Dunajská Lužná. JRD a MNV boli hlavnými podporovateľmi futbalu. V roku 1965 bola ďalšia potopa v „Jame“, bránky trčali len 10 cm nad vodou. Po odčerpávaní vody, vyrovnávaní terénu sa rozšírila rozloha ihriska do súčasnej podoby.

OBDOBIE 1973-1996
     V 70-tich rokoch, po územnej reorganizácii štátu (zmene orientácie na Bratislava – vidiek, neskôr na Bratislavu), bolo výsledkom prebojovanie sa do krajskej súťaže Bratislavy. Kvôli častej podzemnej vode v „Jame“, začalo sa budovať nové futbalové ihrisko s tribúnou, ľahkoatletickou dráhou a spevnenou plochou aj pre iné športy za pomoci MNV, TJ a JRD Úsvit Dunajská Lužná. Futbalové ihrisko začalo slúžiť v r. 1969, v r. 1973 bola dokončená  výstavba sociálnych zariadení a tribúny. Dôležitým medzníkom bol aj vznik obce Dunajská Lužná (1.1.1974) zlúčením 3 samostatných obcí: Nové Košariská, Nová Lipnica a Jánošíková. V tomto období sa na rozvoji futbalu a na vybudovaní štadióna podieľali: Jozef Straka st., Anton Patrnčiak, Karol Szeibeczeder Karol, Benko , Štefan Benko a pán Štefan Bubek. Výraznou mierou o rozvoj futbalu sa pričinil predseda MNV Koloman Végh, poslanci a nadšenci futbalu. Obdobie rokov 1989 až 1996 boli vo vedení klubu: Bernard Mócik, Jozef Straka st., Milan Mihaliak a Ing. Vladimír Jančok. Ťažké obdobie s nedostatkom financií, sa podarilo prekonať za pomoci starostu Ing. Ladislava Cingela a poslancov OZ. Vo výbore pracovali nadšenci ako Alexander Reindl st., Juraj Kozák, Karol Mihaliak,  Jozef Šafárik, Jozef Talajka st., Karol Puchner a Juraj Jánošík (aj ako tréner seniorov). Trénermi tohto obdobia boli: Ivan Hubert (bol od r. 1972 trénerom najmä mládeže, ale aj  seniorov spolu 40 rokov!), Jozef Šajánek, Tibor Marušinec, Karol Puchner, Jozef Straka st., Karol Macák a Ladislav Knapp.

OBDOBIE 1996-2021
     V roku 1996 ukončil svoju dlhú funkcionársku činnosť pán Jozef Straka st. a do čela klubu bol zvolený  Juraj Jánošík (vtedy aj tréner seniorov). V súťažnom ročníku 1996/97 postúpilo seniorské družstvo do IV. ligy BFZ. Klub si polepšil aj po finančnej stránke, keď ho začali okrem obce podporovať aj sponzori (ŠPORTPUB – p. Miroslav Hanzel, Reštaurácia Jánošík – p. Karol Martiniak, Reštaurácia u Zola –  p. Zoltán Polgár st.).
     V roku 2001 klub po prvýkrát oslavoval výročie vzniku (80 rokov). V tomto roku do funkcií vo Výbore vstúpili Zoltán Kelemen, Ladislav Gróf, Ján Sabo a Milan Hrajnoha (vyše desaťročie mal na starosti ekonomiku klubu). Sezóna 2001/02 bola opäť úspešná, postúpilo sa do Krajských majstrovstiev pod vedením Karola Krištofa st. Areál sa prudko rozvíjal (vďaka sponzorom MONTEX a KOOPERATÍVA), postavila sa reštaurácia (majetok obce) a v roku 2006 aj malé ihrisko s umelou trávou.
     V období od 01. 01. 2003 do 31. 12. 2005 bol klub príspevkovou organizáciou obce – OKŠK D. Lužná a od 01. 01. 2006 po súčasnosť je občianskym združením Obecný futbalový klub Dunajská Lužná.
     Výrazným úspechom opäť v čase jubilea (90. výročie vzniku) bol v sezóne 2010/11 nielen postup do III. ligy SFZ- Západ pod trénerom Janom Hodúrom, ale aj zisk tzv. tripple (zisk Pohára BFZ a Pohára Zimného turnaja BFZ). V sezóne 2014/15 sme boli aj najlepším neprofesionálnym (amatérskym) klubom v Slovenskom pohári (v sezóne 2019/20 opäť najlepší, ale spolu s FC Malženice). V tomto čase (od 2011 do 2017) do výboru patril aj Peter Szeibeczeder.
    Najväčším športovým úspechom klubu a jeho A mužstva bol v sezóne 2014/15 postup do II. ligy (do druhej najvyššej súťaže na Slovensku) pod vedením trénerov Vojtecha Varadina a Petra Fiebera (po roku sa zostúpilo). V súčasnosti je OFK Dunajská Lužná účastníkom III. ligy skupina Bratislava.
     Najväčším úspechom družstva žien OFK je v sezóne 2011/12 postup do I. ligy žien (hoci len na jednu sezónu) pod vedením tréneriek: Natálie Mackovičovej a Júlie Hermanovej.
     Klub sa zodpovedne venuje mládeži: dorast je od 2011 účastníkom regionálnej III. ligy, žiaci hrali v r. 2011-2016 regionálnu II. ligu. Do roku 2017 bol v OFK veľký počet mládežníckych hráčov a hráčiek (v r. 2017-2019 počet ubudol), od roku 2020 sa mnohí vracajú a prichádzajú najmenší (5-6 roční).
      V roku 2020 sa pomery v klube ustabilizovali zvolením nového Výboru OFK (Juraj Jánošík, Juraj Kóša, Karol Krištof st., Pavol Adamčiak, Petra Kaiserová), novou Kontrolnou a revíznou komisiou (Ladislav Fehér, Milan Druska, Jozef Nespešný) a prácou športového riaditeľa Mariána Janšáka. Kvalitnú prácu odvádzajú všetci tréneri v klube (tréneri prípraviek, žiakov i dorastu, ale aj družstva žien a A mužstva). Klubu je každoročne na základe žiadosti v zmysle príslušného VZN poskytnutá dotácia z obce, schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná. Pri dôležitých rozhodnutiach v klube, keďže je OFK obecným klubom, je prizvaný na zasadnutie starosta Štefan Jurčík a poslanci OZ.
       Štadión OFK patrí medzi najkrajšie nielen v regióne. V rokoch 2012-2018 bolo vybudované veľké ihrisko s umelou trávou, prebehla rekonštrukcia starej tribúny a výstavba novej tribúny a dvoch modulových tribún (kapacita štadióna je 800 miest). Priestor za vodojemom sa upravil na ihrisko pre zápasy najmä družstiev prípraviek. Preinvestovalo sa viac ako 1,3 mil. Eur, poskytnutých z UEFA, SFZ, eurofondov a sponzorov. Celý areál štadióna je majetkom obce Dunajská  Lužná. Dňa 07. 08. 2014 sme sa stali Národným tréningovým centrom pre ženský a mládežnícky futbal.
        V  čase osláv 100. výročia vzniku panuje v klube výborná atmosféra, klub. Klub spolupracuje  so základnou a materskou školou, s cirkvami (rímsko-katolíckou cirkvou a evanjelickou cirkvou augsburského vyznania), s občianskym združením Aktívna DL a inými, poskytuje priestor Centru potravinovej pomoci.
         OFK Dunajská Lužná aj v ďalšej storočnici činnosti chce tu byť nielen pre členov, ale pre všetkých občanov Dunajskej Lužnej.
                                                                                        PaedDr. Juraj Jánošík, prezident OFK Dunajská Lužná