Centrum potravinovej pomoci ukončilo činnosť a nájom na štadióne OFK Dunajská Lužná

OFK Dunajská Lužná bol v marci 2021 oslovený k poskytnutiu priestorov na zriadenie miesta pre potravinovú pomoc pre tých, ktorí sa nachádzajú v nelichotivej životnej situácii. Pri zrode a otvorení Centra potravinovej pomoci v Dunajskej Lužnej boli v apríli 2021 aj občianske združenie Aktívna Dunajská Lužná a Potravinová banka Slovenska, spoločnosť Billa a.s. a cirkevné inštitúcie: Cirkevný zbor ECAV Dunajská Lužná a Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Dunajská Lužná.

Počas 15 mesačnej prítomnosti Centra potravinovej pomoci v objekte OFK Dunajská Lužná boli využité priestory celej straej VIP miestnosti. Po zmene názvu na Ostrov pomoci sa po februári 2022 rozšírila pomoc nielen na slovenských občanov, ale Ostrov pomoci začal slúžiť aj vojnovým utečencom z Ukrajiny, ktorí sú ubytovaná v azylových priestoroch v Dunajskej Lužnej. Stará VIP miestnosť poslúžila aj na zbierku šatstva a potravín pre utečencov a odídencov z Ukrajiny, ktorú v apríli 2022 zorganizoval Miestny spolok Slovenského červeného kríža.

Mgr. Lukáš Haizer, hlavný koordinátor potravinovej pomoci, v júni 2022 oznámil vedeniu OFK Dunajská Lužná, že Ostrov pomoci bol úspešný s ďalšími miestnymi organizáciami (Jednota dôchodcov Slovenska, Spolok rodákov M. R. Štefánika) pri získaní nájmu v obecnom priestore na realizáciu svojej činnosti v prospech občanov Dunajskej Lužnej, a to v budove bývalej BIO-pekárne (naposledy prechodne pošta), neďaleko od štadióna OFK Dunajská Lužná: „Centrum potravinovej pomoci sa sťahuje do nových priestorov. Ďakujeme vedeniu OFK Dunajská Lužná za poskytnutie priestorov, v ktorých sme takmer dva roky poskytovali humanitárnu pomoc… .“

Výbor OFK Dunajská Lužná ďakuje, že mohol byť pri štarte tejto potrebnej aktivity v obci Dunajská Lužná a praje Ostrovu pomoci, aby jeho pomoc naďalej smerovala ku všetkým , ktorí to v týchto neľahkých časoch potrebujú. Aby ešte viac rozšírili svoju činnosť v nových priestoroch. V prípade potreby sú aj športovci – futbalisti pripravený opätovne a kedykoľvek pomôcť Ostrovu pomoci a všetkým tým, ktorí pomoc potrebujú.