Brigáda „Bratrancov“ na štadióne

„Slovo robí chlapa (chlapov)“. Predseda Kontrolnej a revíznej komisie OFK Dunajská Lužná – Ladislav Fehér, ktorý patrí aj do pridruženej skupiny „starších pánov futbalistov“, nazývajúcich sa „Bratranci“, na aprílovom zasadnutí Výboru OFK Dunajská Lužná prisľúbil, že na začiatku mája zorganizujú „Bratranci“ brigádu na odstránenie stavebného a iného materiálu na štadióne, ktorý sa dlhší čas nachádzal pri garážach pri starej tribúne.

Deň D pre tento odpad nastal v sobotu 06. mája 2023, kedy sa pomocou objednaného nákladného auta (vďaka Jozefovi Kolínekovi z Dunajskej Lužnej) dostal tam, kde patrí ako odpad. Futbalový štadión sa veľmi rád rozlúčil s týmto odpadom.

Šikovné ruky a dobrá nálada prítomných bratrancov urobili za dve hodinky z miesta dovtedy zahádzaného a zaprataného úplne iný priestor – očistený a okrášlený. Po dobre odvedenej práci prišlo vhod aj krátke posedenie pri „orosenej odmene“ alebo chladenej kofole.

Bratranci, ďakujeme za skrášlenie prostredia nášho štadióna!