AKTIVITY

LIST RODIČOM a FANÚŠIKOM OFK Dunajská Lužná

Vážení fanúšikovia a
priaznivci OFK, vážení rodičia našich mladých futbalistov a futbalistiek!

Po ročnej prestávke sa opäť uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní 2 % z dane nášmu združeniu.

Vami poskytnuté finančné prostriedky poslúžia na zabezpečenie riadneho chodu nášho klubu, kvalitného športového vzdelania našich detí a mládeže
a v neposlednom rade i vybavenia nášho klubu športovými potrebami. Sme tu ako jedna veľká rodina a naše – vaše deti sa na ihrisku neučia len športu ale aj spolunažívaniu, schopnostiam vedieť spolupracovať, poznaniu vážiť si spoluhráčov, rešpektovaniu pravidiel, súpera i ľudí okolo seba. Sme si vedomí, že nemôže z každého vyrásť úspešný športovec – reprezentant, ale chceme im umožniť, aby mali túto možnosť. Veď ako povedal Pele: „Úspech nie je náhoda. Je to tvrdá práca, vytrvalosť, učenie, štúdium, obeta a predovšetkým láska k tomu, čo robíte alebo sa učíte robiť” – potom si môžeme povedať, že sme boli úspešní a to i vďaka vám.

Z uvedených dôvodov by sme Vás chceli požiadať, keby ste v tomto roku 2024 mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: Obecný futbalový klub Dunajská Lužná

IČO: 30798515

sídlo: Športová 749/1, 90042 Dunajská Lužná

V prípade, ak sa rozhodnete poukázať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu, je potrebné postupovať takto:

1. ZAMESTNANEC – postup na poukázanie 2% z dane

15. 2. 2024 – do tohto termínu musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov – poskytuje zamestnávateľ)  a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (väčšinou poskytuje zamestnávateľ), podľa ktorého sa vyrátavajú 2% z dane (ktoré sa uvádzajú v tlačive Vyhlásenie).

1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti…“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.

30. 4. 2024 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá – originály  (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

2. FYZICKÁ OSOBA
(ktorá si daňové priznanie podáva sama) – postup na poukázanie 2% z dane

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane). Tam vpisujete vyššie uvedené údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní.

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

 Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

 

Ak ste právnická osoba, máte taktiež možnosť venovať 1%, prípadne 2% z dane.

3. PRÁVNICKÁ OSOBA
– postup na poukázanie 1% alebo 2% z dane

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní (1% z dane, ak organizácia splní podmienku darovania 0,5 %  sumy zo zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii najneskôr v lehote na podania daňového priznania, vtedy môže darovať 2%).

31. 3. 2024 – je posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak – odložené daňové priznanie 30.6.2024 alebo 30.9.2024)

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým môže darovať 2% (1%). Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €. 

Za Vašu ochotu, úsilie a najmä za tento konkrétny prejav a postoj voči OFK Vám vopred ďakujeme. 🙂

Dunajská Lužná 22. 01. 2024

Výbor OFK Dunajská Lužná

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ofkdulu@gmail.com

OFK-2-Vyhlasenie2023

OFK – 2 % – Potvrdenie o zaplatení dane 2023